2006-12-01 11:27 #0 av: Leffe

Föreningen Storstockholmskatten är en IDP-klubb, som startade i slutet av november 2005. Medlemmarna finns fämst i Stockholmsområdet, men finns även i andra delar av landet och Norden. FSK samarbetar med andra självständiga kattklubbar.Kattraser i klubben är för tillfället Burma, Cornish Rex, Devon Rex, Norsk Skogkatt samt huskatter.Kommande aktiviteter är föreläsning i färggenetik, HCm-föredrag och under 2007 göra en första kattutställning.
Det är en härlig stämning och gemenskap mellan medlemmarna i klubben.

Hemsida