2007-01-13 11:34 #0 av: Lullan1

Kattklubben Art DeCo

Art DeCo är en SVERAK-ansluten klubb där huvudintresset riktas mot Cornish Rex och Devon Rex.

Första mötet ägde rum den 31 mars 1991. Klubben bildades pga. ett behov av en rasorienterad klubb som kan ge frågor som berör Rexkatter en större tyngd inom SVERAK.

Klubbens syften är att
- Öka kattens status
- Inom katthållning motverka missförhållanden och djurplågeri
- Kontinuerligt skapa goda förutsättningar för katten, kattägaren och kattsporten  
- Informera och ge kunskap om katten till allmänheten.

Klubben samarbetar med likasinnade klubbar samt verkar för att främja SVERAKs syften.

Vi har en medlemstidning som heter ADC-info och som kommer ut 4-6 gånger / år.

Informationen är hämtad från Art DeCo